Ephesos Antik Kenti, Aydın Kuş adası

Ören yerinin iki girişi var, birisi ve asıl kullanılanına Kuşadası yolundan, diğerine ise Meryem Ana’ya çıkış yolundan gidiliyor. Mermer caddenin başında, Küretler Caddesi ile kesiştiği yerde restore edilerek ayağa kaldırılmış bulunan, antik kentin en güzel yapısı denilebilecek iki katlı Celsus Kitaplığı yer alıyor.
M.S. 110 yılında yapılan kütüp- hanenin döneminin en zengin kitaplıkların- dan biri olduğu biliniyor. Panayır Dağı’na dayanmış 24.000 kişilik tiyatro Hellenistik Dönem’de yapılmaya baş- lanmış, İmparator Claudius zamanında (MS. 41-45) genişletilmiş ve Traian (MS. 98- 117) döneminde tamamlanmıştır. Bugünkü göz kamaştırıcılığı tiyatronun yapıldığı dö- nemdeki ihtişamını ortaya koyuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder