Ilgın kaplıcaları, Konya

Ilgın kaplıcaları ilçe merkezine 2 buçuk kilometre mesafede olup Hamam Dağı eteklerindedir. Konya'nın en şifalı kaplıcalarından olan bu tesis Ilgın belediyesi tarafından işletilmektedir.

Tarihi


İki ayrı dönemdeyapılan kaplıcanın ilk defa 1236 miladi yılında 1 . Alaedddin Keykubat döneminde ikinci Defa ise 2.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından miladi 1267 yılında yaptırıldığı anlaşılmakladır.

Mimari Özellikleri


16×20 metre ölçüsünde olan kaplıca yaklaşık doğu- batı istikametinde uzanmış ve birbirine bitişik iki hamamdan ibarettir. Doğu cephesinde kubbeli erkek ve
kadınlara hizmet veren kuzey-güney yönünde uzanan 1968 tarihinde Ilgın Belediyesi tarafından yapılan ve işletilen 3. bir kaplıca binası bulunmaktadır. Kaplıcanın kadınlar kısmına kuzeyden yanları iki duvarla kapalı bir revakla girilir.üç sivri kemerle revak’ın üstü ortadaki daha büyük yanlardaki oval üç kubbe ile örtülüdür.Kubbeler,önde iki serbest ayağa arkada duvarlar bitiştirilmiş taş ayaklarla , yanlarda duvar ile birbirine bağlı esas ve tali kemerler vasıtası ile desteklenmektedir. Revak cephesi, ayak ,kemer ve kubbeleri sıvalıdır. Cümle kapısı 40 cm eninde profilli bir çerçeve ile süslenmiştir. Bir boşluktan sonra üzeri büyük kubbe ile örtülü olan soyunma mahalline girilir, kubbenin ağırlıkları köşelerde üçgenler yardımı ile duvarlara aktarılmakta ve eteğinde profilli süslemeler mevcuttur.Buranın aydınlatılması cümle kapısının üzerindeki pencere kubbe merkezindeki aydınlık deliği ile sağlanmaktadır. Soyunma mahallinden bir kapı ile 8,30×8,45 m ölçüsünde sıcaklık havuzlarına girilir, buranın özellikleri de dış kısımdaki özelliklerin aynısıdır, aydınlatılması güneye açılan bir alt pencere ve kubbe merkezindeki yuvarlak ışıklık ile sağlanmıştır. Kadınlar kısmının doğusuna bitişik kaplıcanın ikinci kısmı erkekler bölümüdür,kadınlar kısmının mimari özelliklerini taşımasına rağmen havuzlu kısmın aydınlatılması kubbede 8 adet ışık gözleriyle sağlanmaktadır.

Malzeme ve teknik özellikler


Kaplıcanın iç ve dış kısımlarının sıvalı olması bakımından,yapımında kullanılan malzemenin özelliklerini öğrenmede zorlanıyoruz, ancak kaplıcanın ve yörenin yapısal özelliklerine baktığımızda kesme taşlarla ve moloz taşlarla yapıldığını görmekteyiz,ayrıca revak’ın üzerini örten kubbelerin yapımında tuğla kullanılmıştır.Kaplıcanın iç döşemeleri ise mermerdendir.

Faydaları


Ilgın’ımız kaplıcaları şifa kaynağı olarak bilinir.Her yıl otel ve moteller hastalıklarını iyileştirmek isteyen insanlarla dolup taşar,bastonla gelip yürüyerek giden insanlar görülmektedir. Suyu hamam Dağı eteklerinde güneydenkuzeye doğru uzanan alivyum tabakası ile örtülü bir kırık üzerindedir,su yöresel olarak söylenen Hamam Dağının eteklerinden çıkar.Kadınlar hamamında saniyede 14 litre ,erkekler hamamında ise 35–40 litreyi bulan su çıkmaktadır.Çıkan bu sular iki kadınlar hamamına iki erkekler hamamına otel ve motellere dağılmaktadır.Tahlil raporlarına göre, suyun içeriği şunlardır: Potasyum, Sodyum, Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Alimınyum, Klorür, Nitrat, Sülfat ve hidrokarbonat gibi kimyasal özellikleri için de taşıyan şifa kaynağı kaplıca suları berrak, renksiz ve kokusuzdur. Su bir miktar da Bromür ve İyodür ihtiva ettiğinden Kükürtlü ve Hidrokarbonatlı sular grubunda yer alır.

Radyo aktivitesi 19,1 eman dır.Ayrıca su az miktar da tuz ihtiva etmesi ile
dünyanın tanınmış sularına benzediği bilinmektedir.bu özelliklerinden
dolayı şu hastalıklara şifa verdiği bilinmektedir. Bunlar Göz Hastalıkları,
Ekzama, Cüzzam, Felç hastalıkları, bers (Abraş)Hastalıkları, Sinir Hastalıkları,
Akciger iltihaplanmaları, Böbrek ve idrar yolları hastalıkları,Kadın
hastalıkları, her türlü iltihaplanma ve yara iyileşmelerine, Deri ve Cilt
hastalıklarına, Romatizmal gibi hastalıklardır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde
Selçuklu devleti Sultanlarından Alaeddin Keykubat’ın Romatizma (Nikris-Ayaksızısı)
geldiğini kaplıcada Hastalığına şifa bulduğunu sağlıklı şifa dağıtan su
olmasından dolayı var olan inşaatın üzerine bir kubbe yaptırdığını yazmaktadır.
Aynı kırık(Fay)hattı üzerinde bulunan Çavuşcugöl ‘ün güney tarafında ve Ilgın’a
10 km kadar uzaklıkta bulunan ve halk tarafından Açık Ilıca olarak bilinen sıcak
su büyük ve küçük ılıca suyu olarak adlandırılıp sazlıklar arasından Çavuşcu
gölüne dökülmektedir. CHPUT adındaki Avrupa tarihçisinin yazdığı eserinde Ilgın
kaplıcası ile Açık ılıca suyunun aynı memba ya tabii olduğu ayrıca Çavuşcugöl’ün
içindeki ada da aynı suyun mevcut olduğunu yazmaktadır.

Kuşadası yat limanları ve kruvaziyer

Kuşadası'nda iki tane iskele ve 650 yat kapasiteli bir yat limanı bulunmaktadır. Buralara turist vapurları ve gemileri demirlemektedir. Kuşadası limanları her mevsim gemileri, yatları ve vapurları ağırlamaktadır. Buralardan Yunan adalarından Sisam'a ilk bahar ve yaz aylarında turist taşınmaktadır. Yolcu motor seferleri 1 Nisan ile 25 Ekim arasında her gün yapılmaktadır. Kış aylarında seferler charter olarak değişmektedir. Burada mavi tur yapan yatlar da demirlemektedir ve özellikle yaz aylarında günübirlik mavi turlara katılmak mümkündür. Buralarda günübirlik ve saatilk piknik turu yapan yolcu motorları da bulunabilir.

Bermuda nerede? Bermuda resimleri

Bermuda üçegeniyle meşhur bir bir ülkedir. Bir çok adadan oluşan bu ada ülkesi İngiltere'nin, diğer adıyla Birleşik Krallık'ın topraklarındandır. Atlas Okyanusunda Karayipler'in kuzey açıklarındadır.
Nüfusu 65 000 ve yüzölçümü 53,3 kilometrekaredir. 7'si büyük 150 ada ve kayalıktan oluşmaktadır.

Tarih1515'te bölgeden geçen İspanyol doğabilimci Fernandez de Oviedo'nun keşfini vatandaşı Juan de Bermúdez'e dayandırdığı Bermuda'nın ne zaman keşfedildiği kesin olarak bilinmemektedir. 1609'da, İngiliz amiral Sir George Somers'in gelişine değin, adalara kimse yerleşmemişti. 1612'de bir beratla Londra Kumpanyası'nın malı oldu ve 60 İngiliz, göçmen olarak buraya gönderildi. 1616'dan başlayarak adaya getirilen Afrikalı ve Yerli köleler çok geçmeden nüfusça beyazlardan üstün duruma geldiler.

1684'te, Büyük Britanya hükümdarı ile Londra Kumpanyası'nın ortak yönetimine girdi.1815'te başkenti, St. George'dan, Hamilton'a taşındı. 1834'te kölelik kaldırıldı. Bermuda, uzun yıllar özel ticaret gemilerinin sağladığı zenginliğe dayandı. ABD'deki içki yasağı döneminde (1919-33) bir rom kaçakçılığı merkezi olarak belirli bir zenginliğe ulaştı. 20. yy'da ise önemli bir turizm merkezi olarak yeni bir gelir kaynağı kazandı. ABD hükümeti, 1941'de ülkedeki bir deniz ve hava üssünü 99 yıllığına kiraladı. 1797'de kurulan İngiliz garnizonu 1957'de adadan çekildiyse de, adada küçük bir deniz üssü kaldı. 1968'de, yürütme yetkisini büyük ölçüde yerel hükümete veren yeni bir anayasa hazırlandı.

1968'deki genel seçimlerden önce, ülke, tarihinde ilk kez ırk çatışmasından kaynaklanan şiddet olaylarına sahne oldu. Siyasî gerginlik, 1973'te Vali Sir Richard Sharples'in öldürülmesiyle doruğa çıktı. Yaşanan şiddet olayları, 1977'de devletin, fiilî ırk ayrımına son verme konusunda çaba göstermesini sağladı. 1970'lerde başlayan bağımsızlık görüşmeleri kısa süre sonra askıya alındı. 1995'te yapılan referandumda ada halkının büyük bölümü bağımsızlık aleyhinde oy kullandı.Günümüzde, hem bir offshore finans merkezi, hem de bir turizm merkezi olması nedeniyle, Bermuda halkı bağımsızlıkla birlikte gelecek ekonomik gerilemeden çekinerek, konuya ilgisiz kalmaktadır.

CoğrafyaKuzey Amerika'da, Kuzey Atlas Okyanusu'nun batısında, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Hatteras Burnu`nun yaklaşık 900 km doğusunda yer alan adalar topluluğudur.İklimi ılıman ve nemlidir; kış ayları sert ve güçlü rüzgarlarla geçer. Şubat en soğuk aydır.Mercan resifleriyle çevrili olan adalarda, bataklıklar ve acı su gölleri, alçak tepeler vardır.

Doğal yapıBermuda, yeryüzündeki mercanadaları içinde, Kuzey Kutbu'na en yakın olanları içinde yer alır. Takımadadaki en yüksek nokta, deniz seviyesinden 79 m yükseklikteki Town Hill'dir. İklim ılıman, nemli ve yumuşaktır. En sıcak ay olan Ağustos'ta gündüz sıcaklığı ortalama 30 °C'ye çıkar, en soğuk ay şubatta ise sıcaklık ortalama 20 °C'dir. Yağış, yıl içinde düzenli bir biçimde dağılmışsa da, içme suyu bütünüyle yağmurlardan sağlandığı için, zaman zaman baş gösteren kuraklık tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Nem oranı yüksektir.

DemografiBermuda'nın nüfusu 1931-70 arasında hızlı bir artış göstermiş, ancak 1970'lerin sonunda bu gelişmenin yavaşlaması ve başka ülkelere göçün ortaya çıkmasıyla yıllık nüfus artışı yavaşlamıştır. Nüfusun % 54.8'ini siyahlar, % 34.1'ni beyazlar oluşturur. Beyazlar İngilizler ile 19. yy'da adaya getirilen Portekizli işçilerin soyundandır.

EkonomiBermuda'da büyük ölçüde turizm ve uluslararası finans hizmetlerine dayanan piyasa ekonomisi egemendir. 2005 yılında 4,857,000,000$ GSMH'ya ulaşan Bermuda, kişi başına GSMH'sı 76,403$ ile Dünya'nın en yüksek kişi başına GSMH'sine sahip ülkesidir. Para birimi Bermuda Doları'dır (BD$).

Bermuda, coğrafi konum avantajını en iyi şekilde kullanmıştır. Uluslararası firmalara finansal servis ve yılda yaklaşık 360,000 ziyaretçiye konfor turizmi fırsatları sağlamıştır. Bu girişimlerin sonucunda dünyadaki kişi başına gelirin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir. Turizm sektörü gayri safi milli hasılanın %28`ini karşılamaktadır. Endüstri sektörü küçüktür ve elverişli toprak sıkıntısı yüzünden tarım sektörü de limitlidir. Gıda maddesi ihtiyacının %80`i ithal edilmektedir. Bermuda`nın ekonomik kazancının %60`ını uluslararası ticaret sağlamaktadır; 1995`deki bağımsızlık kararının düşmesi de ülkenin yabancı firmaları kaybetme korkusunun bir sebebi olabilir.
Kaynak: wikipedi

Ayaş kaplıcaları, içmeleri, tedavi ettiği hastalıklar

Kaplıca sahası, Ankara İlinin kuzeybatısında yer alan Ayaş İlçesine 23 kilometre uzaklıktadır. Kaplıca alanında İç Anadolu Bölgesinin yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan genel iklim özellikleri görülmektedir.
Kaplıca suyunun Sağlık Bakanlığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde ortopedik ve nörolojik sekellerin iyileştirmesi, kronik dönemdeki romatizmal hastalıkların tedavisinde; içme uygulamaları seklinde mide barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında, safra kesesinin fonksiyonel rahatsızlıklarında tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Kapılca suyu sülfatlı mineralli su, Sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir-alüminyum içermektedir. Kaplıca suyunun Ph değeri 8.06’dır. Toplam Mineralizasyonu 9042,3 mg/lt olup sıcaklık 30,5 -51 ºC’dir.
Ayaş Kaplıcalarına Nasıl Gidilir ?
Ayaş Kaplıcaları, Ankara İl Merkezine 83 km., uzaklıktadır. Kaplıca alanına Ankara İl Merkezinden D-140 karayolu ile ulaşım sağlanmakta olup, kaplıca alanı bu karayoluna 3 km.’lik bir yolla bağlanmaktadır. Havayolu ulaşımında 110 km. uzaklıktaki Ankara Esenboğa Havaalanından yararlanılabilmektedir.
Ayaş İçmeleri

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Afyon

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları yaklaşık iki bin yıldır şifa dağıtmaktadır. Sandıklı ilk Hırıstiyanlık dönemlerinde kaplıcanın haslalıkları iyileştirmedeki başarısından dolayı mukaddes şehir olarak anılmıştır. Afyon şehri Frigler döneminde kaplıcalarından dolayı Şifalı Şehir olarak adlandırılmıştır. Bizanslıların yaptığı hamam tarihi bir eser olarak burada ziyaretçilerini beklemektedir.

Sandıklı Hüdayi Kaplıcaları Özellikleri


Sandıklı Hüdai (Hüzai) Kaplıcalarının bulunduğu bölge Akdeniz ve karasal iklim karışımıdır. Termal suyun sıcaklığı ortalama 70 °C'dir. Suyun Ph değeri 6,3 ve 6,9 arasıdır.

Termal sular "sodyum, kalsiyum sülfat, bikarbonatlı termal sular" sınıfına girmektedir. Bu sular aynı zamanda 4 mg/lt fluorür, 332 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir.

Bu kaplıcanın en büyük özelliklerinden biri de çamur banyosu yapılabilmesidir. Burada yapılan çamur banyosunun, her türlü romatizmal hastalıklarda, nevralji, nevrit, polinevrit, kırık, çıkık, çocuk felçlerine ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır.

Sandıklı Hüdayi Kaplıcaları hangi hastalıklara iyi geliyor?


1- Romatizma
2- Nevralji (Sinir boyunca yayılan iltihaplar)
3- Nevrit (Sinir ucu iltihapları)
4- Polinevrit (Birden fazla sinirin iltihapları)
5- Tendinit (Tenden iltihabı)
6- Periartrit (Eklem zarı iltihabı)
7- Artroz (Eklem kireçlenmeleri)
8- Romatoit Artrit (ateşli romatizma hastalıkları)
9- Selülit(Yumuşak doku romatizması)
10- Siyatik (Siyatik sinirinin sıkışması)
11- Spondilit (Omurganın kireçlenmesi)
12- Mialji (Kas ağrıları)
13- Kadın hastalıkları (Kronik dönemlerde)
14- Polio Sekeli (Çocuk felci sekeli)
15- Hemipleji (Vücudun bir yerinin felci)
16- Parapleji (Her iki alt ekstremitenin ‘her iki alt bacağın’ felci)
17- Kırık çıkık sekelleri, kazalardan ve ameliyatlardan kalan sekeller
18- Ruhi yorgunluklar, dimağ yorgunluğu
19- Bağırsak hastalıkları
20- Böbreklerde taş ve kumların düşürülmesi.

Sandıklı Hüdayi Kaplıcalarına nasıl gidilir?


Isparta Süleyman Demiral Havaalanı kaplıcaya 100 km mesafededir. Sandıklı Ege, Akdeniz ve İç anadolu bölgelerinin tam ortasında olduğu için ulaşım kolaydır. Karayolu, demiryolu ulaşımı mümkündür. Sandıklı ilçe merkezinden kaplıcalara belediye otobüsü vardır.

Nerede kalınır?


Burada Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Oteli bulunmaktadır. Üç yıldızlı otel 264 yatak kapasitelidir. Ayrıca Hüdai kaplıcaları bünyesinde bulunan küçük otel 34 odalı ve 68 yataklıdır.