Kuşadası'nda Meryem Ana Evi

Efes antik kentinin üst kapısının yanından geçilerek çıkılan Meryem Ana ören yerinde, küçük bir Bizans Kilisesi bulunuyor. Burada Hz. İsa’nın annesi Meryem’in yaşadığına ve öldüğüne inanılır. Gerçi bu doğrultuda inandırıcı bir tarihsel kaynak yoktur ama bu her yıl binlerce turistin buraya gelip ‘hacı’ olmasını engellemez.

Müslümanlarca da kutsal sayılır ve ziya ret edilir, hastalara şifa aranır, adaklar adanır. Kilise’nin Meryem Ana adını alması 431 yı lında Efes’te toplanan Ekümenik Meclis’in “Meryem’in İsa’yı Tanrı’nın oğlu olarak do ğurduğuna” karar vermesi ile de bağlı ola bilir. Evin bulunuşu da ilginçtir. 1800’lü yıl ların başında Catherine Emmerich adında ermiş bir Alman kadın ömründe doğduğu yöreden hiç ayrılmadı halde Meryem Ana’nın evinin yerini tarif eder. 1891’de Henry Jung yönetiminde bir heyet Ermiş Catherine’in tarif ettiği evi aramak üzere Sel çuk’a gelir. Bülbül Dağı’nda buldukları yı kık manastır ermiş kadının tarifine tıpatıp uymaktadır. O güne kadar Kudüs’te olduğu varsayılan Meryem Ana’nın mezarının bu yeni yeri Papalık tarafından da onaylanır. Katolikler’in inancına karşın Ortodokslar Meryem Ana’nın Kudüs’te öldüğüne inanı yorlar. MeryemAna evine SelçukAydın karayo undan 7 km’lik bir asfalt yolla, Efes’in Mag nesia Kapısı’nın önünden geçilerek ulaşılı yor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder