Konya Tarihi Yerler: Karatay Medresesi

Taş işçiliğinin mükemmel bir örneğini sergileyen kapısıyla zihnimden asla silinmeyecek olan yapı ise Karatay Medresesi. Aleaddin Tepesi eteğindeki Karatay medresesi, dönemin en önemli ve ünlü eğitim kurumu olmakla birlikte, mimari düzeni, kubbesi ve zengin bezemeleriyle Türk sanatının baş yapıtlarından biri kabul ediliyor. Tek katlı, revaksız, kapalı avulu medreseler planındaki yapıyı, 1251-52'de Emir Celalettin Karatay yaptırmış.
Kesme taş, sırlı ve sırsız tuğla mermer ve çini süslemenin uyumlu beraberliğinin gözlenebildiği yapının en önemli bölümünü oluşturan avlunun kubbesi ve duvarları,tümüyle çini kaplı.Bir kısmı dökülmüş olsa da görkeminden bir şey yitirmemiş.Medresenin avlusunun sağ ve sol'undaki üç odanın birinde Celalettin Karatay'ın türbesi,diğerlerinde de Beyşehir Gölü kenarındaki Kubad-Abad Saray'ından çıkarılan duvar çinileri,çini ve cam tabaklar,Konya ve yöresinde bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kandiller ve alçı buluntuları sergileniyor. Çinili medreselerin Konya'daki ilk ve en önemli örneklerinden biride Sırçalı Medrese.2.Aleaddin Keykubat'ın lalası Bedrettin Müslih tarafından 1242-43 yıllarında yaptırılan medrese,kesme taştan,iki katlı,açık avlulu ve eyvanlı klasik Selçuklu medreselerinden. Adını çini süslemelerinden alan yapı,dönemin en önemli eğitim kurumlarındanmış.
12.yy'ın ilk yarısında Sultan Aleaddin Keykubat devri ve sonrasında,dünyanın ilim ve sanat merkezi özelliğini kazanan kentte Bahaeddin Veled,Muhyiddin Arabi,Mevlana Celaleddin Rumi,Sadrettin Konevi,Semsi Tebrizi,Kadı Burhaneddin,Kadı Siraceddin,Urmemi gibi bilgin mutasavvıf ve filozoflar bir araya gelmiş.
Kütüphaneler açılmış,tarih,edebiyat,felsefe,sanat,tıp,kozmografya,hukuk ve din alanlarında tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış.Konya'nın "altın çağ" denilen bu dönemi,12. yy ortalarına kadar devam etmiş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder